Arastiriyorum 6 months ago
akadm #makale

2024'te Veri Okuryazarlığı Trendleri – VERİ VERİMLİLİĞİ

Veri okuryazarlığı günümüzün teknoloji odaklı dünyasında kritik bir beceri haline geldi. 2024'e girerken veri okuryazarlığı trendlerinin önemi göz ardı edilemez. Kuruluşlar, verilerin artık yalnızca operasyonlarının bir yan ürünü olmadığını, aynı zamanda bilinçli karar almayı yönlendirebilecek değerli bir varlık olduğunun farkına varıyor.

Veri acemileri, verilerle etkili bir şekilde çalışmak için gereken beceri ve bilgiye sahip olmayan kişilerdir. Karmaşık veri kümelerini anlamakta, kalıpları yorumlamakta ve anlamlı içgörüler elde etmekte zorlanıyorlar. Ancak örgütler olarak öncelik veri okuryazarlığı girişimleriyle bireyler veri ustalarına dönüşüyor. Veri yöneticileri, büyük miktardaki bilgiyi verimli bir şekilde analiz etme ve bundan doğru sonuçlar çıkarma becerisine sahiptir. Karmaşık veri kümeleri arasında nasıl gezinileceğini, veri görselleştirme araçları İstatistiksel analizleri etkili bir şekilde yorumlayabilir ve yorumlayabilir. 


Veri okuryazarlığı, bireylere ve işletmelere, veri analizinden elde edilen bilgilere dayanarak bilinçli kararlar alma gücü verir. Profesyonellerin karmaşık veri kümelerinden anlamlı modeller, eğilimler ve korelasyonlar çıkarmasına olanak tanır. Kuruluşlar bu bilgiden yararlanarak operasyonlarını optimize edebilir, yeni pazar fırsatlarını belirleyebilir ve müşteri deneyimlerini geliştirebilir.


Beklenebilecek 9 Veri Okuryazarlığı Trendi


2023 olarak, artan önem Kuruluşların ve bireylerin verileri algılama ve kullanma biçiminde devrim niteliğinde bir değişime işaret eden yeni trendlerle birlikte veri okuryazarlığının önemi yadsınamaz hale geldi. Olarak Verilerin hacmi ve karmaşıklığı katlanarak artmaya devam ettiğine göre, 2024'te de önemli olmaya devam edecek bazı veri okuryazarlığı eğilimleri şunlardır:


Veri Faaliyetlerinin Demokratikleştirilmesi


Şu anda öne çıkan eğilimlerden biri, kuruluş genelinde veriyle ilgili faaliyetlerin demokratikleştirilmesidir. Geçmişte veri analizi, kuruluşlar içindeki seçilmiş bir uzman grubuyla sınırlıydı. Ancak artık bir baskı var çalışanları güçlendirmek Verileri anlama ve yorumlama becerisine sahip tüm düzeylerde. Bu değişim, her düzeyde daha iyi karar almayı mümkün kılıyor ve kuruluş genelinde veriye dayalı karar alma kültürünü teşvik ediyor. 


Eğitim Programlarının Resmileştirilmesi


Organizasyonlar istikrarlı bir şekilde resmileşmeye doğru ilerliyor veri okuryazarlığı programları sonuçların başarısını sağlamak. Bu çaba, bu tür programların gelişmesi için uygun kaynakların dağıtılması ve tahsis edilmesi konusunda üst düzey liderlerin tam desteğini gerektirir. Buna göre yazar Michelle Knight, "Böyle bir girişim, sezgiye olan bağımlılığı azaltmayı ve yapay zeka sonuçlarını yorumlamak ve büyük veri içgörülerini geliştirmek için artan veri okuryazarlığını uygulamayı vaat ediyor."   


Yapay Zekanın Veri Okuryazarlığı Kültürüne Entegrasyonu


The yapay zeka entegrasyonu (AI) teknolojilerinin günlük görevlere dahil edilmesi, veri okuryazarlığı ihtiyacını hızlandırdı. Yapay zeka algoritmaları çeşitli endüstrilerde yaygınlaştıkça, bireylerin bu algoritmaların çıktılarını eleştirel bir şekilde değerlendirmek için gerekli becerilere sahip olması gerekiyor. Veri okuryazarı profesyoneller, yapay zeka sistemleriyle ilişkili önyargıları, sınırlamaları ve potansiyel etik kaygıları etkili bir şekilde belirleyebilir. 


Veri Akıcılığı: Bilişimsel Düşünme ve Araştırma Becerilerinin Yükselişi 


2024 yılında veri okuryazarlığının önemi artmaya devam edecek. Veri okuryazarlığı ortamına hakim olan öne çıkan eğilimlerden biri, bilişimsel düşünme ve araştırma becerilerinin artması yoluyla veri akıcılığının arttırılmasına yapılan vurgudur. 


Bilişimsel düşünme, karmaşık problemleri daha küçük, daha yönetilebilir parçalara ayırmayı, mantıksal akıl yürütmeyi ve hesaplama araçlarından yararlanmayı içeren bir problem çözme yaklaşımını ifade eder. Veri okuryazarlığı bağlamında, verileri etkili bir şekilde analiz etmek ve yorumlamak için algoritmaların ve programlama kavramlarının kullanılmasını gerektirir. 2024 yılında, güçlü bilişimsel düşünme becerisine sahip bireyler, sürekli büyüyen bilgi denizinde yön bulma konusunda avantajlı olacak.


Veri Gizliliği Hakları Konusunda Keskin Farkındalık


Veri okuryazarlığı, bireyleri kendi verilerinin nasıl oluşturulduğu konusunda bilgi sahibi kılar ve onlara verilerini korumaları için araçlar sağlar. gizlilik etkin bir şekilde. 


Geliştirilmiş Veri Görselleştirme


Veri okuryazarlığı, bir iş kullanıcısının geleneksel elektronik tabloların ve grafiklerin ötesine geçme ve meraklı bir kitleye veri hikayeleri anlatmak ve daha iyi karar almayı kolaylaştırmak için renkler, şekiller ve boyutlar gibi görsel öğeleri kullanma yeteneğini geliştirdi. İnfografikler, etkileşimli kontrol panelleri ve animasyonlu videolar, veri okuryazarlığının kullanıcının veriye dayalı zihninde nasıl yol açtığının yalnızca birkaç örneğidir.  


Ayrıca teknolojideki gelişmeler ve artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) gibi araçlarla birlikte, veri goruntuleme 2024'te yeni zirvelere ulaşmaya hazırlanıyor. Bu sürükleyici deneyimler, kullanıcıların üç boyutlu alanlardaki karmaşık veri kümelerini keşfetmesine olanak tanıyacak, kavramayı geliştirecek ve daha derin analizlere olanak tanıyacak. 


Veri Okuryazarlığı Sonrası Tahmine Dayalı ve Kuralcı Analitik 


Veri analitiği alanı benzeri görülmemiş bir hızla gelişiyor. Günümüzde kuruluşlar odaklarını tahmine dayalı ve normatif analitik Pazarda rekabet avantajı kazanmak. İş kullanıcıları artık günlük işlerinde veriye dayalı içgörüler ve kararlar sağlamak için yalnızca teknik (BT ve veri bilimi) ekiplerine bağlı değil. Veri okuryazarlığı eğitiminin ardından sıradan iş kullanıcıları, verileri anlama ve yorumlama konusuna aktif olarak ilgi duyuyor ve iş sorunlarını verilerle çözmek için teknik uzmanlarla işbirliği yapıyor.


Gelişmiş makine öğrenimi algoritmalarıyla donatıldığında her türden kurumsal çalışan, yakında etkili karar verme için verilerden içgörü elde edebilecek.


Buluta ve Makineler Arası İletişime Artan Güven


Bulut bilişimin ve makineden makineye (M2M) iletişimin veri uzmanlığında oynadığı rol, 2024 yılında kuruluşların verilere yaklaşma ve bunları kullanma biçiminde devrim yaratacak. Cloud computing ölçeklenebilirlik, esneklik ve maliyet etkinliği sunarak veri depolama, işleme ve analiz için kritik bir kolaylaştırıcı olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca M2M iletişimi, veri uzmanlığının geliştirilmesinde hayati bir rol oynar. M2M iletişimi, IoT cihazlarının birbirleriyle otonom bir şekilde etkileşime girmesine, değerli gerçek zamanlı bilgilerin toplanmasına ve iletilmesine olanak tanır. Bulut bilişimi M2M iletişimi ile birleştirmek, veri bilimi ekiplerinin varlığına gerek kalmadan gelişmiş analitik ve karar verme yetenekleri için yeni olanaklar açar. 


Kuruluşlar, veri uzmanlığına yönelik bu teknoloji odaklı yaklaşımı benimsedikçe, hassas bilgilerin bulutta saklanması veya birbirine bağlı cihazlar aracılığıyla iletilmesiyle ilgili güvenlik, gizlilik ve etik hususlarla ilgili endişeleri de ele almalıdır. 


Veri Güvenliği, Veri Yönetişimi ve Veri Etiği Konusunda Artan Endişe   


Dünya giderek daha fazla veri odaklı hale geldikçe, 2024'te veri etiği, yönetişim ve güvenliğin karmaşık ortamında gezinmek hem kuruluşlar hem de bireyler için hayati önem taşıyacak. 

Veri etiği Verilerin sorumlu ve etik bir şekilde toplanmasını, saklanmasını ve kullanılmasını sağlamayı içerir. Kuruluşların müşterileriyle güven oluşturmak için gizliliğin korunması, izin yönetimi ve şeffaflığa ilişkin net yönergeler oluşturması gerekecek. Ek olarak, algoritmalar veya veri kümelerindeki ayrımcı sonuçlara yol açabilecek potansiyel önyargıları da dikkate almaları gerekir. 


Veri yönetişimi açısından kuruluşların, veri kalitesi yönetimini, erişim kontrollerini ve GDPR veya CCPA gibi düzenlemelere uyumu kapsayan sağlam yönetişim stratejilerine ihtiyacı olacak.


Açısından güvenlikhassas bilgilerin yetkisiz erişime veya ihlallere karşı korunması en önemli öncelik olmaya devam edecektir. Kuruluşların riskleri azaltmak için şifreleme teknikleri, tehdit izleme sistemleri ve çalışanların eğitimi gibi gelişmiş siber güvenlik önlemlerine yatırım yapması gerekir. 


2024'teki veri okuryazarlığı trendlerinin bu yönlerine (veri etiği, yönetişim uygulamaları ve güvenlik önlemleri) öncelik veren kuruluşlar, bir yandan verilerin sorumlu bir şekilde işlenmesini sağlarken bir yandan da bir yandan inovasyon ve büyüme potansiyelinden yararlanabilirler. 


Sektörler Genelinde Veri Okuryazarlığı Kullanım Örnekleri
Veri Okuryazarlığının Finans Sektörüne Etkisi


Dikkate değer bir örnek, çalışanları için kapsamlı bir veri okuryazarlığı programı uygulayan çok uluslu bir bankadır. Konusunda eğitim vererek yorumlama ve analiz etme Finansal verilere göre banka, karar alma süreçlerinde önemli iyileşmeler gördü. Çalışanlar, karmaşık veri kümeleri içindeki kalıpları, eğilimleri ve korelasyonları belirleme konusunda daha usta hale geldi ve bu da onların güvenilir içgörülere dayanarak bilinçli kararlar almalarına olanak sağladı. 


Başka bir vaka çalışması, veri okuryazarlığını portföy yönetimi uygulamalarına entegre eden bir yatırım firmasını içeriyordu. Güçlü veri okuryazarlığı becerilerine sahip yetenekli analistlerden oluşan bir ekiple, yatırım stratejilerine yön veren değerli içgörüleri ortaya çıkarmayı başardılar. Bu, risk yönetiminin iyileştirilmesine ve müşterileri için daha yüksek getirilere yol açtı.     


Sağlık Hizmetlerinde Veri Okuryazarlığının Etkisi


Sağlık hizmetlerinde veri okuryazarlığının önemli dönüştürücü etkilerinden biri, tahmine dayalı analitik üzerindeki etkisidir. Çok sayıda tıbbi kaydın, hasta demografisinin ve tedavi geçmişinin analizi yoluyla, öngörülü modeller sağlık profesyonellerinin potansiyel sağlık risklerini öngörmesine veya hastalığın ilerleyişini tahmin etmesine olanak tanıyan kalıpları ve eğilimleri belirleyebilir. Bu proaktif yaklaşım, erken müdahalelere ve her hastanın kendine özgü ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş tedavi planlarına olanak tanır. 


Ek olarak veri okuryazarlığı, sağlık kuruluşlarına, operasyonlarındaki verimsizlikleri veya iyileştirilecek alanları belirleyerek kaynak tahsisini optimize etme yetkisi verir. Hastaneler, hasta akışı, personel verimliliği veya ekipman kullanım oranlarına ilişkin verileri analiz ederek, yüksek kaliteli bakımı korurken daha iyi maliyet etkinliği sağlayacak şekilde süreçleri düzene koyabilir. 


Perakendede Veri Okuryazarlığının Etkisi

Verilerden para kazanma, perakendeciler için oyunun kurallarını değiştiren bir unsur olarak ortaya çıktı. Müşteri davranış kalıplarından elde edilen gelişmiş analitikler ve içgörüler sayesinde veri okuryazarlığı perakendeciler fiyatlandırma stratejilerini optimize edebilir, pazarlama kampanyalarını kişiselleştirebilir ve ürün tekliflerini geliştirebilir. Örneğin, önde gelen küresel bir perakendeci, satın alma davranışlarına göre en karlı müşteri segmentlerini belirlemek için veriden para kazanma tekniklerini kullandı. Bu, promosyonlarını belirli gruplara etkili bir şekilde uyarlamalarına olanak sağladı. 


Veri görselleştirme, kolayca anlaşılır bir formatta eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayarak perakende operasyonlarının dönüştürülmesinde önemli bir rol oynar. Perakendeciler, satış eğilimlerini tespit etmek, envanter seviyelerini gerçek zamanlı olarak izlemek ve tedarik zinciri yönetimini optimize etmek için etkileşimli gösterge tablolarından ve verilerin görsel temsillerinden yararlanıyor. 


Üretim ve E-Ticarette Veri Okuryazarlığının Etkisi


Makine öğrenimi algoritmaları, kestirimci bakımı, kalite kontrolü ve optimize edilmiş üretim süreçlerini mümkün kılarak üretimde devrim yarattı. Makineler, büyük veri kümelerini gerçek zamanlı olarak analiz ederek anormallikleri erkenden tespit edebilir ve maliyetli arızaları önleyebilir. Ek olarak, ML modelleri israfı en aza indirirken ürün kalitesini artıracak modelleri tanımlayabilir. 


E-ticarette blockchain teknolojisi, şeffaflığı ve izlenebilirliği sağlayarak tedarik zinciri yönetimini yeniden şekillendiriyor. Üreticilerden tedarikçilere ve müşterilere kadar süreçte yer alan birden fazla taraf arasındaki işlemler için değişmez bir defter sistemi oluşturarak blockchain, güveni artırırken bilgi asimetrisini ortadan kaldırır.     


Devlet Sektörlerinde Veri Okuryazarlığının Etkisi 


Devlet kurumları, politika kararlarını bilgilendirmede ve kamu hizmetlerini iyileştirmede veri okuryazarlığının değerinin farkındadır. Büyük miktarda veriye erişim sayesinde hükümetler artık vatandaşların yaşamları üzerinde doğrudan etkisi olan kanıta dayalı kararlar alabiliyor. Örneğin, hükümetler sağlık hizmeti verilerini analiz ederek halk sağlığı programlarını iyileştirmeye veya kaynakları daha verimli bir şekilde tahsis etmeye yönelik eğilimleri ve kalıpları belirleyebilir. 


Kaynak: https://www.dataversity.net/data-literacy-trends-in-2024/

0
451
Gerilla testler: Düşük bütçeli kullanıcı araştırmaları

Gerilla testler: Düşük bütçeli kullanıcı araştırmaları

1713358301.jpg
Arastiriyorum
1 year ago
OECD’den Türkiye ve Dünya için Büyüme Tahmini

OECD’den Türkiye ve Dünya için Büyüme Tahmini

1713358301.jpg
Arastiriyorum
5 months ago
Sevgililer Günü Anketi Sonuçları: Aşk Dolu Planlar ve Tercihler

Sevgililer Günü Anketi Sonuçları: Aşk Dolu Planlar ve Tercihler

1713358301.jpg
Arastiriyorum
5 months ago
DigitalAge – Türklerin en çok kullandığı emoji’ler

DigitalAge – Türklerin en çok kullandığı emoji’ler

1713358301.jpg
Arastiriyorum
1 year ago
Siber tehdit tespitleri 2022 yılında rekor kırarak 146 milyara ulaştı

Siber tehdit tespitleri 2022 yılında rekor kırarak 146 milyara ulaştı

1713358301.jpg
Arastiriyorum
1 year ago